Yerinde Atık Tespiti

Yerinde atık tespiti, 24.08.2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ve 17.06.2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği” doğrultusunda konusunda uzman Çevre Mühendislerimiz atıklarınızı yerinde inceleyip atıklarınızın yönetimi konusunda tarafınıza raporlama yapmaktadır.