Raporlama

Yerinde atık tespiti aşamasından, bertaraf aşamasına kadar yapılan her işlem ilgili çevre mevzuatlarına göre kayıt altına alınmakta, raporlanmakta ve müşteri sorumlulukları eksiksiz yerine getirilmektedir.