Kalite ve Çevre Politikamız

Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıkları değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevre ye zararlı atıklardan dolayı olucacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak.

Kaliteli değerlendirme ve bertaraf hizmetini güvenilirliğimiz ve tecrübemiz ile dünya pazarında rekabet edebilir olmak.

Müşteri odaklı kalite anlayışını tüm organizasyona benimsetmek.

Gerekli teknolojik yatırımları ve eğitimleri sağlayarak kalite ve çevre sistemini ve hizmet verimliliğinin iyileştirilmesini sağlamak.

Kalitenin ; firmamız için ulaşılan ve korunan bir düzey değil , dünyanın gelişimine paralel olarak şekillenen koşullara göre değişen ve yenilenen bir hedef olmasını sağlamak.

Günümüz modern teknolojisine göre atık toplama- ayırma ve taşyma yöntemlerimizi, müşterilerimize uygulama kolaylığı sağlamak amacı ile sürekli yenilemek ve geliştirmek.

Faaliyetlerimiz kapsamında ilgili mevzuat ve şartlara uymak.

Oluşturduğumuz Kalite, Çevre ve OHSAS Politikasının uygulanmasını sağlamak ve bunları sürekli iyileştirmek.