Kalite ve Çevre Politikamız

Kalite ve Çevre Politikamız

Tüm faaliyetlerimiz kapsamındaki, geri dönüştürülebilir atıkları değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatını olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak.

Kaliteli değerlendirme ve bertaraf hizmetini güvenilirliğimiz ve tecrübemiz ile dünya pazarlarında rekabet edebilir olmak.

Gerekli teknolojik yatırımları ve eğitimleri sağlayarak kalite ve çevre sistemini ve hizmet verimliliğinin iyileştirilmesini sağlamak.

Kalitenin ; firmamız için ulaşılan ve korunan bir düzey değil , dünyanın gelişimine paralel olarak şekillenen koşullara göre değişen ve yenilenen bir hedef olmasını sağlamak.

Günümüz modern teknolojisine göre atık toplama- ayırma ve taşıma yöntemlerimizi, müşterilerimize uygulama kolaylığı sağlamak amacı ile sürekli yenilemek ve geliştirmek.

Müşteri odaklı kalite anlayışını tüm organizasyona benimsetmek.

Faaliyetlerimiz kapsamında ilgili mevzuat ve şartlara uymak.

Oluşturduğumuz Kalite, Çevre ve OHSAS Politikasının uygulanmasını sağlamak ve bunları sürekli iyileştirmek.