Çevre Ve Geri Dönüşüm

İçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artışı, buna bağlı olarak beslenme, enerji, sağlık, eğitim, çarpık şehirleşme, sağlıksız sanayileşme, azalan ve tükenen canlı türleri, artan kirlilik, küresel ısınma, iklim değişikliği ve doğal afetler dünyamızın en önemli çevre problemlerini oluşturmaktadır.

Ortaya çıkan bu problemlerin giderilmesi veya en aza indirilmesi; planlı şehirleşme, daha fazla yeşil alan oluşturulması, özellikle çevrede oluşan atıkların yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması veya tabiata zarar vermeyecek hale getirilmesi sorumluluğu birçok kurum ve kuruluşun görevlerinden olmakla beraber, en fazla görev belediyelerimize düşmektedir.
Bu bağlamda bize düşen görev; çevre ve insan sağlığını korumak, iyileştirmek, su kaynaklarını tasarruflu kullanma bilinci ve çevre bilincini geliştirmek, çevre kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri almak, yasal denetim yapmak, sosyal kuruluşlarla dayanışmayı ve birlikteliği arttırmak ve Güngören’i daha yaşanabilir hale getirebilmektir.

Çevrenin korunması ve kaynakların verimli kullanılması ihtiyacı, bizleri geri dönüşüm kavramını hayata geçirmeye teşvik etmiştir. Geri dönüşümün hayata geçirilmesi ile:

• Doğal kaynaklarımız korunur

• Enerji tasarrufu sağlanır

• Atık miktarı azalır

• Ülke ekonomisine katkı sağlanır.

 

GERİ DÖNÜŞÜM NEDİR?

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir.

İkinci bir tanım olarak da geri dönüşüm terimini, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması olarak açıklayabiliriz..